«Вісник Богодухівщини» і «Krasnograd.news» – найбільш гендерночутливі медіа: результати квітневого моніторингу

Моніторинг матеріалів гіперлокальних видань тривав протягом тижня з 11 по 17 квітня
2020 року. Загалом було проаналізовано 76 матеріалів: 41 у друкованих видань («Вісник
Богодухівщини», «Вісник Великобурлуччини», «Вісті Зміївщини», «Знамя труда», «Зоря»)
та 35 онлайн-видань («Борова.інфо», «Krasnograd.news», «Валки gromada group», «Чугуїв
gromada group», «Zolochiv.net»).
Кожне видання аналізували за кількома критеріями: представленість чоловіків та жінок як
експертів/експерток (тих, хто дає коментарі, чию думку цитують) і героїв/героїнь, вживання
фемінітивів, наявністю стереотипних образів, сексизму в журналістських матеріалах та
матеріалів на гендерну тематику.
COVID-19
Як у друкованих, так і в інтернет-виданнях відсоток матеріалів, що стосувалися
коронавірусу скали по 37% від загальної кількості матеріалів. Представленість в інтернет
медіа героїнь та героїв, експерток та експертів в однаковій кількості 50%:50%. Найбільше
експерток в інтернет-виданнях коментували тему медицини. У друкованих медіа
присутність жінок становила більшість 75%, натомість жінки менше коментували тему
COVID - 36%.

covid 19

Йшлося про коронавірус переважно у повідомленнях офіційних осіб (президент, голова
ХОДА, місцеві чиновники), а також у соціальній політиці: статистичні дані, про надання
допомоги соціально незахищеним верствам населення та допомогу бізнесу, влади у
період карантину. Майже не було матеріалів, присвячених конкретним випадках
захворювання та розкривали умови роботи медпрацівників, технічну готовність лікарень.
Також більшість матеріалів про коронавірус – це інформування про засоби захисту,
повідомлення органів без згадки героїв та експертів.
У публікаціях друкованих медіа експерток було зафіксовано майже стільки ж як
експертів - 49%:51%, а героїнь цього разу значно менше за героїв – 37%:63%.

Гендерний баланс друковані ЗМІ

100% експерток зафіксовано в тематиці «медицина» та «благодійність», суттєво
переважають над експертами в освітній (75 %) і бізнесовій тематиці (63%). Однак зовсім
не коментують теми політики, культури, спорту, війни, криміналу. Лише про жінок писали
журналіст/к/и в матеріалах на волонтерську та екологічну тематики. Публікацій на
розважальну тематику загалом не зафіксовано.
Найвищий відсоток експерток (57%) зафіксовано у газеті «Зоря», а найбільше героїнь - у
газеті “Вісник Богодухівщини” (63%), «Зоря» на 83% послуговується фемінітивами,
«Вісник Богодухівщини» та «Вісник Великобурлуччини» - по 50%, а «Вісті Зміївщини» - на
40%. “Знамя труда” не зафіксовано жодного фемінитива, оскільки при називанні
використовує або мускулінитиви або родинні статуси: донька, дружина, сестра

Гендерна чутливість друковані ЗМІ

Згідно отриманих даних у квітні 2020 р. найбільш гендерночутливим друкованим ЗМІ
Харківщини став «Вісник Богодухівщини» (54%), на позицію менше – у
“Зоря” (53%), ще на позицію менше – у «Вісника Великобурлуччини» (46%), «Вістей
Зміївщини» (38,7%). Найнижчий відсоток гендерної чутливості – у газети «Знамя труда»
(6,7%).

Друковані ЗМІ загальні дані

В онлайн-виданнях експертки складають всього 36% – це майже вдвічі менше за
експертів. Майже у такій же пропорції представлені і героїні (33%). 100% «жіночою»
виявилися житейські теми (рубрика «Інше»). В однаковій кількості експертки й експерти
присутні в екологічній темі. Зовсім не коментували жінки більшість тем –
політики/діяльності органів місцевого самоврядування, культури, війни, соцзахисту,
пов’язаних із правопорушеннями тем. І обмаль були присутні як героїні

Гендерний баланс інтернет медіа

70% експерток і 71% героїв зафіксовано в інтернет-виданні «Krasnograd.news», що у
загальному співвідношенні «жінки/чоловіки» а героїнь (33%) - у «Чугуїв gromada group».
На 100% використовують фемінітиви журналіст/к/и «Борова.інфо», трохи менше -
«Krasnograd.news» (83%).

Гендерна чутливість інтернет медіа

Відсутні фемінітиви у виданні «Валки gromada group» та «Чугуїв gromada». Так само у цих
виданнях не зафіксовано жодної експертки.
Отже, гендернонайчутливішим гіперлокальним інтернет-виданням Харківщини, як і у
лютому, став «Krasnograd.news» (56,7%). З невеликим розривом на другій сходинці –
«Борова.інфо» (54%).

Інтернет медіа загальні дані

Фемінітив – в лідерах
Кількість фемінітивів у гіперлокальних видання Харківщини становить 48,5%.
Директорка, школярка, заступниця, підприємниця, працівниця, заступниця,
кореспондентка, очільниця – звичні назви посад, зайнятості, діяльності жінок.

Фемінітиви

Однак, характерною рисою для деяких видань є безособовість новин: “керівництво
повідомляє”, “як повідомили в Центрі зайнятості”, “за даними служби” тощо. Також деякі
матеріали у називанні героїні чи експертки використовували родинні статуси як “жена”,
“дочь”, “племянница”, “тетя” («Знамя труда»), що також впливає на дані моніторингу.
Зазначимо, що цього разу матеріалів у друкованих медіа було значно менше кількіси,
оскільки моніторинговий період припав на Великдень та початок посадкового періоду.
Тому велика кількість матеріалів деяких газет була присвячена персональним вітанням зі
святом, які ми не враховували у моніторингу. А також кілька статей у кожній газеті було
присвячено народним прикметам, порадам садоводам у виборі культур до посадки. Такі
матеріали не мали дійових осіб. Зазначимо також, що Інтернет-видання «Zolochiv.net»
містив у моніторинговий період виключно повідомлення про постанови, зміни у законах з
офіційний джерел, які не мали дійових осіб зовсім.
За період моніторингу у матеріалах харківських медіа не було зафіксовано жодних
стереотипних чи сексистських висловлювань.
За результатами моніторингу загальний Інтекс гендерної чутливості гіперлокальних медіа
Харківщини становить у квітні 42% (у лютому – 51%). Ознайомитися з підсумковими
результатами квітневого моніторингу локальних медіа 24 регіонів України можна на сайті
Волинського прес-клубу.
Експертка з моніторингу – Анна Прокаєва
___________________
Гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа відбувається у
межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який
реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром,
Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної
програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) і виконується міжнародною організацією Internews

Детальніше ...

Харківські гіперлокальні медіа – гендернонайчутливіші в Україні

Такі результати продемонстрував моніторинг матеріалів гіперлокальних медіа Харківщини, проведений уперше в межах проєкту Волинського прес-клубу «Гендерночутливий простір сучасної журналістики». Згідно отриманих даних, Індекс гендерної чутливості склав 51%.

Загалом протягом 11 - 17 лютого 2020 року було проаналізовано 81 матеріал: 52 друкованих видань ( Вісник Богодухівщини, Вісник Великобурлуччини, Вісті Зміївщини, Знамя труда, Зоря) та 29 онлайн-видань (Борова.інфо, Krasnograd.news, Лозова.Сity, Чугуїв gromada group).

Кожне видання аналізували за кількома критеріями: представленість чоловіків та жінок як експертів/експерток (тих, хто дає коментарі, чию думку цитують) і героїв/героїнь, вживання фемінітивів, наявністю стереотипних образів, сексизму в журналістських матеріалах та матеріалів на гендерну тематику.

У публікаціях друкованих медіа експерток на 1/3 менше, ніж експертів, а героїнь – майже порівну з героями. У 100% випадків експертки зафіксовані в освітній тематиці й матеріалах житейського характеру, суттєво переважають над експертами в бізнесовій тематиці (64%), а в статтях на тему екології експертів і експерток порівну. Однак зовсім не коментують спортивну і воєнну тематики. Лише про жінок писали журналіст/к/и в матеріалах на волонтерську й екологічну тематики. Публікацій на розважальну тематику загалом не зафіксовано.

Гендерний баланс друковані ЗМІ

Найвищий відсоток експерток зафіксовано у газеті «Зоря» (40%), стільки ж тут і героїнь. «Вісник Богодухівщини» на 100% послуговується фемінітивами, «Віснк Великобурлуччини» - на 86%, а «Вісті Зміївщини» - на 80%.

Гендерна чутливість друковані ЗМІ

Згідно отриманих даних у лютому 2020 р. найбільш гендерночутливим друкованим ЗМІ Харківщини став «Вісник Богодухівщини» (55%), на позицію менше – у «Вісника Великобурлуччини» (54%), ще на позицію менше – у «Вістей Зміївщини» (53%). Найнижчий відсоток гендерної чутливості – у газети «Знамя труда» (12%).

Друковані ЗМІ загальні дані

В онлайн-виданнях експертки складають всього 47% - це майже стільки ж, скільки експерти. 100% «жіночою» виявилася тема волонтерства і за мінусом 20% героїв – освітня тематика. В однаковій кількості жінки як експертки присутні в темі бізнесу. Однак питання медицини коментували лише чоловіки і лише вони ж були героями публікацій.Гендерний баланс інтернет медіа

У моніторинговий період не зафіксовано повідомлень про культуру, соціальні питання, спорт, екологію, розваги.

В інтернет-виданнях «Борова.інфо», «Krasnograd.news», «Лозова.Сity» - порівну експертів і експерток. Журналіст/к/и «Krasnograd.news» максимально використовують фемінітиви (75%).

Гендерна чутливість інтернет медіа

У «Борова.інфо» не зафіксовано ані героїнь, ані фемінітивів (причиною – безособові повідомлення). У «Чугуїв gromada group» також не зафіксовано фемінітивів.

Отже, гендернонайчутливішим гіперлокальним інтернет-виданням Харківщини у лютому став «Krasnograd.news» (58%). На другій сходинці – «Лозова.Сity» (42,7%).

Інтернет медіа загальні дані

Фемінітив в лідерах

Кількість фемінітивів у гіперлокальних видання Харківщини – найвища в Україні (73%). Директорка, школярка, заступниця, анестезистка, підприємниця, медичка, працівниця, заступниця, призерка, лідерка, кореспондентка – звичні назви посад, зайнятості, діяльності жінок.

фемінітиви

Однак, характерною рисою для деяких видань є безособовість новин: “керівництво повідомляє”, “за даними метеорологічної служби” тощо.

За період моніторингу у матеріалах харківських медіа не було зафіксовано жодних стереотипних чи сексистських висловлювань.

Ознайомитися з підсумковими результатами лютневого моніторингу локальних медіа усіх регіонів України можна на сайті Волинського прес-клубу.

___________________

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа відбувається у межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews

Детальніше ...

Харківські ЗМІ – одні з найбільш гендерночутливих в Україні: фемінитиви перемагають!

Такі результати продемонстрував наш моніторинг матеріалів місцевих харківських видань щодо рівня їх гендерної чутливості, який тривав протягом тижня з 11 по 17 серпня 2019 року.

Детальніше ...

У матеріалах харківських медіа – найвищий в Україні відсоток експерток і героїнь

Такі результати продемонстрував моніторинг матеріалів місцевих харківських видань щодо рівня їх гендерної чутливості, який тривав протягом тижня з 11 по 17 червня 2019 року

Детальніше ...

Харківські медіа – на другому місці за рівнем гендерної чутливості

Такі результати продемонстрував наш моніторинг матеріалів місцевих харківських друкованих та інтернет-видань, який тривав протягом тижня з 11 по 17 квітня 2019 року. Загалом було проаналізовано 261 матеріали у газетах “Слобідський край”, “Вечерний Харьков”, “Харьковский репортер”, “Харьковская неделя”, “Время”, а також 468 матеріалів онлайн-видань “Статус Кво”, “Объектив-новости”, “Медиапорт”, “АТН”, “Харьков Тудей”.

Детальніше ...